SalMar ASA: SalMar Aker Ocean etablert

Det henvises til børsmeldingen som ble sendt ut 26. august 2021 om inngåelsen av et strategisk partnerskap med Aker ASA (“Aker”) for å etablere et globalt offshoreakvakulturselskap. Transaksjonen er nå gjennomført og det nye felleseide selskapet SalMar Aker Ocean AS...