SalMar Aker Ocean søker

Driftsoperatører

Det skal gjennomføres store investeringer i SalMar Aker Ocean fremover, for å kunne produsere bærekraftig laks på laksens betingelser. Vi skal være verdensledende innenfor havbasert oppdrett av laks, ett område som er i startfasen og der vi er en «front runner». Vi målsetter at SalMar Aker Ocean skal ta en ledende posisjon – gjennom en tydelig posisjonering av dette unike produktet, og koble dette mot markedet/forbrukers behov.  For å lykkes med dette må vi utvikle en relevant selskaps- og produktposisjonering som er reelt markedsbasert. Vi er allerede i gang med produksjon av den fisken som skal settes ut i havmerden i april 2023 og starter nå arbeidet med å utvikle hvordan vi skal posisjonere produktet og skape en merkevare i markedet. 

Ansvarsområder

Vi søker Driftsoperatører som er lidenskapelig opptatt av tilvekst og fôring for derigjennom å sikre laksen vår optimal tilvekst og velferd. Du bidrar til  trygg daglig drift av havmerden gjennom fokus på fôring, planlegging, oppfølging og dokumentasjon av nødvendige driftsoperasjoner om bord. Denne stillingen benytter 9/12 rotasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven vil være fôring av fisk og sikre optimal tilvekst
 • Aktivt bidra til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) om bord
 • Delta ved behov med daglig oppfølging; uttak av død fisk, prøvetaking av fisk, operasjon av vinsje- og nettingsystem ved uttakssone, vasking av nettingstruktur, oppkobling av brønnbåt etc.
 • Oppfølging av smitteforebyggende tiltak i henhold til gjeldende prosedyrer
 • Delta på beredskapsøvelser og trening om bord og inngå i beredskapsgruppen
 • Kunne tre inn som stedfortreder eller assistere med å utføre alle typer oppgaver
  om bord

Bakgrunn

 • Vi ser gjerne at du har fagbrev innen akvakultur eller annen relevant erfaring
 • Det vil være en stor fordel med bakgrunn og erfaring fra fôring ved matfiskanlegg, og at du har interesse og blikket for biologi
 • Vi ser etter deg som er engasjert og kunnskapssøkende. Du har grunnleggende teknisk forståelse og ønsker å jobbe turnus
 • Du trives godt med teamarbeid, er i god fysisk form og er løsningsorientert
 • Våre prosedyrer er på norsk og det vil være nødvendig at at du kommuniserer – muntlig og skriftlig – på norsk
 • Du har grunnleggende datakunnskaper

  Vi tilbyr

  Hos oss vil du bli en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få mulighet til å være med et industrielt eventyr uten sidestykke i norsk historie! SalMar Aker Ocean har hovedkontor i Trondheim og kontorsteder på Frøya, Stavanger og Oslo.

  Om oss

  Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm. SalMar Aker Ocean skal lede utviklingen og sikre videre bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og hele tiden på laksens betingelser. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk industri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

  Dersom du synes dette er spennende, og vil være med å utvikle ny teknologi og produsere sunn mat på en bærekraftig måte, ja da vil vi gjerne snakke med deg om mulighetene innen SalMar Aker Ocean.

  Søknadsinfo

  Arbeidssted

  Utreise fra Frøya

  Tiltredelse

  Etter avtale

  Søknadsfrist

  Snarest

  Spørsmål om stillingen

  HR Direktør Carina Ringen, carina.ringen@salmarakerocean.no

  Driftsdirektør Anders Fjellhem, anders.fjellheim@salmarakerocean.no