Ledige stillinger

SalMar Aker Ocean skal i tiden som kommer rekruttere en rekke nye medarbeidere til selskapet. Stillingene vil bli lagt ut her etter hvert, så følg med. Du kan også registrere deg for å motta nyhetsoppdateringer fra selskapet her.

Vi skal skrive et nytt kapittel i norsk havbruks industrihistorie

Vi jobber nå med å sette opp stillingsbeskrivelser til de stillinger som i første omgang skal bemannes.
Vi søker:

Digital Business Controller

Som Digital Business Controller vil du sørge for best in class når det gjelder effektiv bruk og sammenstilling av data i hele verdikjeden. Dette vil gi oss best mulig beslutningsgrunnlag og oversikt til enhver tid.  Vi ser etter deg som er proaktiv og engasjert, som fokuserer på kvalitet og effektiv anvendelse av teknologi i analysearbeidet. 

Leder digitale utviklingsprosjekter

Som Leder for digitale utviklingsprosjekter er du ansvarlig for å lede selskapets digitale utviklingsprogram i tett samarbeid med drift og prosjekt. Overordnet målsetning er å definere og gjennomføre digitale utviklingsprosjekt som vil effektivisere drift, sikre god fiskehelse og -velferd, og senke miljømessig fotavtrykk gjennom verdikjeden. Rollen skal bidra til at digital arbeidsform er standard for å automatisere oppgaver og sikre god beslutningsstøtte. Rollen har ansvar for å sette overordnet strategi og rammer, definere, koordinere og sikre gjennomføring av prosjekter og god handover til drift og prosjekt. Herunder ansvar for oppfølging av strategiske partnere innen fagområdet.

Oceanograf

Som Oceanograf vil du bidra til å identifisere områder og lokaliteter med gode biologiske forutsetninger for etablering av havbruk til havs og langs kysten, i Norge og etter hvert internasjonalt. Rollen vil kartlegge egenskaper, innhente målinger, analysere og etablere modeller. Du bidrar inn i prosess med lokalitetsklareringer, utarbeidelse av søknader og oppfølging av vilkår mot myndigheter. Rollen vil jobbe tett opp mot biologi og utvikling av teknologi og infrastruktur for havbruk til havs. I rollen bistår du også ved koordinering av øvrige aktiviteter knyttet til rammebetingelser og myndighetsarbeid for å sikre utvikling av havbruk til havs med fokus på fiskehelse og -velferd, bærekraft og konkurransedyktige vilkår.

Utviklingsingeniør

Som Utviklingsingeniør i SalMar Aker Ocean jobber du med konseptutvikling av systemer tilpasset havbasert fiskeoppdrett. Både hva gjelder nye systemer og videreutvikling av eksisterende. Rollen vil også bistå inn i diverse større prosjekter.

Project Controller

Som Project Controller bidrar du ved utarbeidelse og oppfølging av budsjett og fremdrift for større prosjekter som kjøres i avdelingen. Prosjekt Controller vil være prosjektleders høyre hånd. Rollen har ansvar for å sikre at prosjektledere har godt beslutningsmateriell til å levere i henhold til plan og selskapets overordnede strategi.

Marketing Manager

Som Marketing Manager vil du ha en sentral rolle der du vil arbeide tett med samarbeidspartnere og der det overordnede målet er størst mulig verdiskapning på hver enkelt fisk.

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår for bruk.