SalMar Aker Ocean søker

Digital Business Controller

To av landets fremste aktører på hvert sitt felt, oppdrettsselskapet SalMar og industriselskapet Aker, har sammen etablert SalMar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs og viderefører SalMars mangeårige satsing på dette feltet. SalMar og Aker har store planer for SalMar Aker Ocean. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig under fantastiske forhold og på laksens betingelser. Selskapet vil med det være en av verdens største lakseprodusenter.

Vi er nå i ferd med å sette sammen teamet som skal lede SalMar Aker Ocean videre og vi søker nå Digital Business Controller.

Ansvarsområder

Som Digital Business Controller vil du sørge for best in class når det gjelder effektiv bruk og sammenstilling av data i hele verdikjeden. Dette vil gi oss best mulig beslutningsgrunnlag og oversikt til enhver tid.  Vi ser etter deg som er proaktiv og engasjert, som fokuserer på kvalitet og effektiv anvendelse av teknologi i analysearbeidet.

Stillingen omfatter blant annet:

 • Ansvarlig for oversikt og rapportering knyttet til ulike offentlige tilskuddsordninger
 • Øvrige oppgaver vil inkludere gjennomføring av budsjettprosessen samt oppdatering av prognoser for selskapet
 • Sentral ressurs inn mot å sikre god økonomistyring og kontroll i konsernet
 • Tett samarbeid med sentral regnskapsavdeling og sørge for tidsriktig og effektiv måneds-og årsavslutning med tilhørende krav til presis, relevant og god rapportering til både ledelse og eiere 
 • Avviksanalyser, trender og dybdeanalyser med et kontinuerlig forbedringsfokus 
 • Businesspartner for selskapets ledere for å bistå med utarbeidelser av nøkkeltall og analyser for verdiskapende støtte 
 • Sikre etterlevelse og utvikling av selskapets prosedyrer og rutiner knyttet til økonomistyring, herunder kostnadskontroll 

   Bakgrunn

   • Du har en utpreget strukturert arbeidsform og håndterer tallmateriale med nøyaktighet og presisjon 
   • Selskapet er i en utviklingsfase og du bør trives i et dynamisk og løsningsorientert miljø  
   • Analytisk tilnærming og løsningsorientert holdning i kombinasjon med god regnskaps- og systemforståelse er en nøkkel for å lykkes i rollen
   • Når det gjelder formidling er du en erfaren brobygger mellom finansielle tall og verdikjede, med en god pedagogisk fremstillingsevne 
   • Du har god erfaring med effektivt sette deg inn i verdikjeder, verdidrivere og forretningsstrategier
   • Høyere utdanning innen finans/økonomi/revisjon kombinert med meget sterk Excel og PowerBI kompetanse vil være nødvendig

    Vi tilbyr

    Hos oss vil du bli en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få mulighet til å være med et industrielt eventyr uten sidestykke i norsk historie! SalMar Aker Ocean har hovedkontor i Trondheim og kontorsteder på Frøya, Stavanger og Oslo.

    Om oss

    Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm. SalMar Aker Ocean skal lede utviklingen og sikre videre bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og hele tiden på laksens betingelser. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk industri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

    Dersom du synes dette er spennende, og vil være med å utvikle ny teknologi og produsere sunn mat på en bærekraftig måte, ja da vil vi gjerne snakke med deg om mulighetene innen SalMar Aker Ocean.

    Søknadsinfo

    Arbeidssted

    Trondheim, Stavanger

    Tiltredelse

    Etter avtale

    Søknadsfrist

    13.06.2022

    Spørsmål om stillingen

    HR Direktør Carina Ringen, carina.ringen@salmarakerocean.no