SalMar Aker Ocean søker

Driftsoperatører

To av landets fremste aktører på hvert sitt felt, oppdrettsselskapet SalMar og industriselskapet Aker, har sammen etablert SalMar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs og viderefører SalMars mangeårige satsing på dette feltet. SalMar og Aker har store planer for SalMar Aker Ocean. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig under fantastiske forhold og på laksens betingelser. Selskapet vil med det være en av verdens største lakseprodusenter.

Vi er nå i ferd med å sette sammen teamet som skal lede SalMar Aker Ocean videre og vi søker nå blant annet Driftsoperatører.

Ansvarsområder

Som Driftsoperatør i SalMar Aker Ocean er du en viktig kompetanse innfor det å drifte et av våre anlegg. Du bidrar til  trygg daglig drift av havmerden gjennom planlegging, oppfølging og dokumentasjon av nødvendige driftsoperasjoner og vedlikehold om bord.  Hovedoppgaven din er å sikre laksen best mulig levevilkår for bærekraftig utvikling. 

Stillingen omfatter blant annet:

 • Fôring av fisk, uttak av død fisk, prøvetaking av fisk, operasjon av vinsje- og nettingsystem ved uttakssone, vasking av nettingstruktur, oppkobling av brønnbåt
 • Oppfølging på smitteforebyggende tiltak i henhold til gjeldende prosedyrer 
 • Aktivt bidra til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) om bord
 • Utføre vasking og vedlikeholdsarbeid iht. vedlikeholdsprogram
 • Delta på beredskapsøvelser og trening om bord og inngå i beredskapsgruppen
 • Kunne tre inn som stedfortreder eller assistere med å utføre alle typer oppgaver om bord

Bakgrunn

 • Vi ser gjerne at du har fagbrev innen akvakultur eller annen relevant erfaring
 • Det vil være en stor fordel med bakgrunn og erfaring fra matfiskanlegg, og du har interesse og blikket for biologi
 • Vi ser etter deg som er engasjert og kunnskapssøkende. Du har grunnleggende teknisk forståelse og er vant til å jobbe turnus
 • Du er i god fysisk form, er fleksibel på oppgaver og trives godt med teamarbeid
 • Våre prosedyrer er på norsk og det vil være nødvendig at du har grunnleggende datakunnskaper og at du kommuniserer – muntlig og skriftlig – på norsk

Det er også en fordel med:

 • Fiskevelferdskurs godkjent av mattilsynet
 • Kjemikaliehåndteringskurs
 • Legemiddelhåndteringskurs
 • Sikkerhetskurs – godkjent og gyldig STCW IMO 50
 • Krankurs G5
 • GMDSS SRC sertifikat
 • Kurs fallsikring og arbeid i tau
 • Intern opplæring/kurs for operasjon av havmerd

Vi tilbyr

Hos oss vil du bli en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få mulighet til å være med et industrielt eventyr uten sidestykke i norsk historie! SalMar Aker Ocean har hovedkontor i Trondheim og kontorsteder på Frøya, Stavanger og Oslo.

Om oss

Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm . SalMar Aker Ocean skal lede utviklingen og sikre videre bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og hele tiden på laksens betingelser. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk industri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

Dersom du synes dette er spennende, og vil være med å utvikle ny teknologi og produsere sunn mat på en bærekraftig måte, ja da vil vi gjerne snakke med deg om mulighetene innen SalMar Aker Ocean.

Søknadsinfo

Arbeidssted

Havmerd – Frøya

Tiltredelse

Etter avtale

Søknadsfrist

Snarest

Spørsmål om stillingen

Kontakt Driftsdirektør Arvid Hammernes arvid.hammernes@salmarakerocean.no, eller HR Direktør Carina Ringen, carina.ringen@salmarakerocean.no