SalMar Aker Ocean søker

Leder digitale utviklingsprosjekter

To av landets fremste aktører på hvert sitt felt, oppdrettsselskapet SalMar og industriselskapet Aker, har sammen etablert SalMar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs og viderefører SalMars mangeårige satsing på dette feltet. SalMar og Aker har store planer for SalMar Aker Ocean. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig under fantastiske forhold og på laksens betingelser. Selskapet vil med det være en av verdens største lakseprodusenter.

Vi er nå i ferd med å sette sammen teamet som skal lede SalMar Aker Ocean videre og vi søker nå Leder digitale utviklingsprosjekter.

Ansvarsområder

Som Leder for digitale utviklingsprosjekter er du ansvarlig for å lede selskapets digitale utviklingsprogram i tett samarbeid med drift og prosjekt. Overordnet målsetning er å definere og gjennomføre digitale utviklingsprosjekt som vil effektivisere drift, sikre god fiskehelse og -velferd, og senke miljømessig fotavtrykk gjennom verdikjeden. Rollen skal bidra til at digital arbeidsform er standard for å automatisere oppgaver og sikre god beslutningsstøtte. Rollen har ansvar for å sette overordnet strategi og rammer, definere, koordinere og sikre gjennomføring av prosjekter og god handover til drift og prosjekt. Herunder ansvar for oppfølging av strategiske partnere innen fagområdet. 

Stillingen omfatter blant annet:

 • Utarbeide rammene og arkitektur for etablering av selskapets overordnede digitale utviklingsprogram for verdikjeden
 • Tilrettelegge for etablering og forbedring av kontrollsystem, verktøy for brukerstøtte for operatører, verktøy for prosessering av data for produksjonsplanlegging, beslutningsstøtte, driftsovervåking, modellering og analyse, integritet struktur/forankring etc
 • Etablere prinsipper for data governance – data arkitektur, integritet, kvalitet, utvikling, sikkerhet, masterdata
 • Definere partner og leverandørstrategi for tjenester samt gjennomføre leverandørsanalyser, herunder sikre at prosjekter implementeres gjennom oppfølging av partnere og leverandører
 • Utarbeide og etablere prosjektmetode (brukersentrert utvikling) for gjennomføring av digitale prosjekter fra ide til implementering, i tråd med øvrig prosjektmetodeverk
 • Bidra i utforming av funksjonelle og tekniske kravspesifikasjoner
 • Kartlegge mulige teknologier og leverandører, utarbeide Request for Information (RFI) og lede prosess for innkjøp av system og tjenester
 • Budsjett og resultatansvar for området
 • Bidra ved etablering av driftsavtaler og service-level avtaler med partnere og underleverandører og sikre god hand-over til Prosjekt, Drift og IT-drift.
 • Prosjektleder for utvalgte prosjekter
 • Overvåke status på trender/utvikling innenfor området

   Bakgrunn

   • Aktuelle kandidater til rollen har erfaring med etablering og prosjektledelse av digitaliseringsprogram
   • Du har erfaring fra tilsvarende rolle i industriselskap, bakgrunn som IT konsulent kan også være en fordel
   • Utdanningsnivået ditt er minimum Bachelor, fortrinnsvis fra informatikk, kybernetikk eller lignende
   • Sertifisering innen design thinking, agile, scrum eller lignende ser vi også gjerne på din CV
   • Som person er du god til å skape engasjement og forklare komplekse problemstillinger med en pedagogisk tilnærming
   • Du er god til å lytte og forstå behov hos sluttbruker
   • Du evner å se det strategiske bildet, samtidig som du gjennomfører effektivt og med et øye for detaljer
   • God forretningsforståelse og utholdenhet til å stå i lange implementeringsløp er viktig

    Vi tilbyr

    Hos oss vil du bli en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få mulighet til å være med et industrielt eventyr uten sidestykke i norsk historie! SalMar Aker Ocean har hovedkontor i Trondheim og kontorsteder på Frøya, Stavanger og Oslo.

    Om oss

    Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm. SalMar Aker Ocean skal lede utviklingen og sikre videre bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og hele tiden på laksens betingelser. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk industri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

    Dersom du synes dette er spennende, og vil være med å utvikle ny teknologi og produsere sunn mat på en bærekraftig måte, ja da vil vi gjerne snakke med deg om mulighetene innen SalMar Aker Ocean.

    Søknadsinfo

    Arbeidssted

    Trondheim, Oslo

    Tiltredelse

    Etter avtale

    Søknadsfrist

    13.06.2022

    Spørsmål om stillingen

    HR Direktør Carina Ringen, carina.ringen@salmarakerocean.no