SalMar Aker Ocean søker

Marketing Manager

Det skal gjennomføres store investeringer i SalMar Aker Ocean fremover, for å kunne produsere bærekraftig laks på laksens betingelser. Vi skal være verdensledende innenfor havbasert oppdrett av laks, ett område som er i startfasen og der vi er en «front runner». Vi målsetter at SalMar Aker Ocean skal ta en ledende posisjon – gjennom en tydelig posisjonering av dette unike produktet, og koble dette mot markedet/forbrukers behov.  For å lykkes med dette må vi utvikle en relevant selskaps og produktposisjonering som er reelt markedsbasert. Vi er allerede i gang med produksjon av den fisken som skal settes ut i havmerden i april 2023 og starter nå arbeidet med å utvikle hvordan vi skal posisjonere produktet og skape en merkevare i markedet. 

Ansvarsområder

Som Marketing Manager vil du ha en sentral rolle der du vil arbeide tett med samarbeidspartnere og der det overordnede målet er størst mulig verdiskapning på hver enkelt fisk.

Arbeidsoppgaver

 • Sammen med CFO utarbeide en salgs/markedsstrategi som tar i seg det unike for produktet og der selskapets ambisjon er å bygge en sterk merkevare i markedet, og der dette samsvarer med selskapsposisjoneringen. Herunder ansvaret for gjennomføringen av vedtatt strategi
  • Utvikle unik og proprietær posisjonering for merkevaren og selskapet
  • Planlegging og gjennomføring av lanseringskampanjer i de ulike markedene
  • Utforming av salgs og markedsmateriell
 • Sikre at vi sitter med det beste av kundeinnsikt (forbrukerne), behovene og hvordan disse kan dekkes på en best mulig måte fra SalMar Aker Ocean sitt ståsted
  • Kartlegge relevante markeder og innhente reell kundeinnsikt

Bakgrunn

 • Mange baller i luften er gøy! Du er utadvendt, tillitsvekkende og god på å bygge gode relasjoner på tvers av land og kulturer. Arbeidsmoralen din er høy, og med tydelig gjennomføringsevne
 • Du er dyktig på kommunikasjon, nysgjerrig og med et varmt interesse for bærekraft og sunn matproduksjon
 • Vi ser etter deg som evner til å ta initiativ, som er markedsinteressert, proaktiv og engasjert, har entreprenørånd og er kommersielt anlagt
 • Du har en utpreget strukturert og analytisk arbeidsform og håndterer tallmateriell med nøyaktighet og presisjon
  Kommersiell teft og dokumenterbare resultater vil være en selvfølge for å lykkes i rollen
 • Du har jobbet med selskaper innen matproduksjon, og er sterk på merkevarebygging og storytelling tilpasset bransjen
 • Utdanningen din er innen markedsføring/salg, gjerne på masternivå, og du er en effektiv og erfaren bruker av Excel/PowerBI samt diverse digitale verktøy
 • Minimum 3-4 års relevant erfaring fra salg/branding/marketing hos internasjonal merkevareleverandør

  Vi tilbyr

  Hos oss vil du bli en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få mulighet til å være med et industrielt eventyr uten sidestykke i norsk historie! SalMar Aker Ocean har hovedkontor i Trondheim og kontorsteder på Frøya, Stavanger og Oslo.

  Om oss

  Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm. SalMar Aker Ocean skal lede utviklingen og sikre videre bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og hele tiden på laksens betingelser. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk industri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

  Dersom du synes dette er spennende, og vil være med å utvikle ny teknologi og produsere sunn mat på en bærekraftig måte, ja da vil vi gjerne snakke med deg om mulighetene innen SalMar Aker Ocean.

  Søknadsinfo

  Arbeidssted

  Trondheim, Stavanger

  Tiltredelse

  Etter avtale

  Søknadsfrist

  Snarest

  Spørsmål om stillingen

  HR Direktør Carina Ringen, carina.ringen@salmarakerocean.no