SalMar Aker Ocean søker

Oceanograf

To av landets fremste aktører på hvert sitt felt, oppdrettsselskapet SalMar og industriselskapet Aker, har sammen etablert SalMar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs og viderefører SalMars mangeårige satsing på dette feltet. SalMar og Aker har store planer for SalMar Aker Ocean. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig under fantastiske forhold og på laksens betingelser. Selskapet vil med det være en av verdens største lakseprodusenter.

Vi er nå i ferd med å sette sammen teamet som skal lede SalMar Aker Ocean videre og vi søker nå Oceanograf.

Ansvarsområder

Som Oceanograf vil du bidra til å identifisere områder og lokaliteter med gode biologiske forutsetninger for etablering av havbruk til havs og langs kysten, i Norge og etter hvert internasjonalt. Rollen vil kartlegge egenskaper, innhente målinger, analysere og etablere modeller. Du bidrar inn i prosess med lokalitetsklareringer, utarbeidelse av søknader og oppfølging av vilkår mot myndigheter. Rollen vil jobbe tett opp mot biologi og utvikling av teknologi og infrastruktur for havbruk til havs. I rollen bistår du også ved koordinering av øvrige aktiviteter knyttet til rammebetingelser og myndighetsarbeid for å sikre utvikling av havbruk til havs med fokus på fiskehelse og -velferd, bærekraft og konkurransedyktige vilkår.

Stillingen omfatter blant annet:

 • Bidra til å identifisere og vurdere områder og lokaliteter for akvakulturanlegg og infrastruktur:
  • innhente målinger og analysere data
  • modellering av temperatur, saltholdighet, bølger, strøm, bunnpåvirkning (batymetri) etc
  • utvikling av system for kontinuerlig overvåking av miljø og vannkvalitet
  • miljørisiko- og konsekvensanalyser
  • utvikle system for simulering og beregning utslipp og sykdomsspredning
  • utvikle modellering av miljø inni merd og gjensidig påvirkning til ytre miljø
 • Oppfølging av underleverandører og forskningsinstitusjoner
 • Utarbeide søknad for lokalitetsklareringer
 • Dialog og oppfølging med relevante myndigheter og forskningsinstitusjoner: koordinere aktiviteter/prosjekter knyttet til myndighetsprosesser: tidsplan, arrangere arbeidsmøter, definere aktiviteter, følge opp aksjonsliste etc
 • Utarbeide presentasjoner og underlag til møter og konferanser
 • Bidra i utarbeidelse av plan for forankringsmøter og bidra inn i møter, herunder bidra til å skrive posisjonsnotat og høringssvar for øvrige myndighetsprosesser
 • Sikre struktur for oppfølging av vilkår for tildeling gjennom verdikjeden

   Bakgrunn

   • Av bakgrunn har du og erfaring fra tilsvarende stillinger innen akvakultur eller erfaring fra myndighet, dette har gitt deg en god regelverkforståelse og innsikt i hvordan regulatorisk utvikling og rammevilkår skapes/endres
   • Du er en dyktig prosjektleder, setter deg raskt inn i komplekse saksforhold og er analytisk sterk med god forretningsforståelse
   • Utdanningen din er av høyere grad, enten innen oceanografi eller relevant område for rollen
   • Du kjenner godt regulatoriske prosesser og har gjerne et etablert nettverk innen norsk forvaltning og forskning
   • Vi forventer at vår Oceanograf er en pådriver på området, og med en genuint interesse for fagområdet
   • Du er en resultatorientert gjennomfører, strukturert og med øye for detaljer, samtidig som du evner til å se det strategiske bilde

    Vi tilbyr

    Hos oss vil du bli en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få mulighet til å være med et industrielt eventyr uten sidestykke i norsk historie! SalMar Aker Ocean har hovedkontor i Trondheim og kontorsteder på Frøya, Stavanger og Oslo.

    Om oss

    Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm. SalMar Aker Ocean skal lede utviklingen og sikre videre bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og hele tiden på laksens betingelser. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk industri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

    Dersom du synes dette er spennende, og vil være med å utvikle ny teknologi og produsere sunn mat på en bærekraftig måte, ja da vil vi gjerne snakke med deg om mulighetene innen SalMar Aker Ocean.

    Søknadsinfo

    Arbeidssted

    Trondheim, Oslo

    Tiltredelse

    Etter avtale

    Søknadsfrist

    13.06.2022

    Spørsmål om stillingen

    HR Direktør Carina Ringen, carina.ringen@salmarakerocean.no