SalMar Aker Ocean søker

Project Controller

To av landets fremste aktører på hvert sitt felt, oppdrettsselskapet SalMar og industriselskapet Aker, har sammen etablert SalMar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs og viderefører SalMars mangeårige satsing på dette feltet. SalMar og Aker har store planer for SalMar Aker Ocean. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig under fantastiske forhold og på laksens betingelser. Selskapet vil med det være en av verdens største lakseprodusenter.

Vi er nå i ferd med å sette sammen teamet som skal lede SalMar Aker Ocean videre og vi søker nå Project Controller.

Ansvarsområder

Som Project Controller bidrar du ved utarbeidelse og oppfølging av budsjett og fremdrift for større prosjekter som kjøres i avdelingen. Prosjekt Controller vil være prosjektleders høyre hånd. Rollen har ansvar for å sikre at prosjektledere har godt beslutningsmateriell til å levere i henhold til plan og selskapets overordnede strategi.

Stillingen omfatter blant annet:

 • Bidra ved utarbeidelse av budsjett for prosjekter i tett samarbeid med prosjekt og øvrige interessenter
 • Forberede materiell og gjennomføre månedlige prosjektgjennomganger
 • Støtte prosjektleder og øvrig prosjektorganisasjon i generell fremdrifts-, ressurs- og økonomistyring
 • Verifisere og godkjenne fremdrifts- og kostnadsrapportering fra leverandører
 • Bidra ved utvikling og utarbeidelse av operasjonelle, finansielle og strategiske analyser
 • Oppfølging av status mot budsjett
 • Dokumentkontroll og bestillerfunksjon for større prosjekter i avdelingen
 • Administere risikostyringsverktøy
 • Bistå i utarbeidelse av presentasjoner til møter/konferanser

   Bakgrunn

   • Som en god base ser vi gjerne at du har minimum Bachelor innen relevant fag samt minimum 5 års erfaring fra prosjektkontroll/engineering
   • Du har god erfaring fra å bruke ulike verktøy for prosjektoppfølging, risikostyring og rapportering
   • Pedagogiske fremstillingsevner der du evner å forenkle og ta ut essensen av kompleks informasjon er en sentral kompetanse vi ser etter
   • Du er proaktiv og liker å være «ute i felt» for å følge opp leverandører og leveranser i prosjektet
   • Du er fleksibel på oppgaver, trives godt når det er travelt rundt deg og du vet at vi lykkes best når vi støtter hverandre som et samlet team
   • Reising må påregnes

    Vi tilbyr

    Hos oss vil du bli en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få mulighet til å være med et industrielt eventyr uten sidestykke i norsk historie! SalMar Aker Ocean har hovedkontor i Trondheim og kontorsteder på Frøya, Stavanger og Oslo.

    Om oss

    Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm. SalMar Aker Ocean skal lede utviklingen og sikre videre bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og hele tiden på laksens betingelser. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk industri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

    Dersom du synes dette er spennende, og vil være med å utvikle ny teknologi og produsere sunn mat på en bærekraftig måte, ja da vil vi gjerne snakke med deg om mulighetene innen SalMar Aker Ocean.

    Søknadsinfo

    Arbeidssted

    Trondheim, Oslo

    Tiltredelse

    Etter avtale

    Søknadsfrist

    13.06.2022

    Spørsmål om stillingen

    HR Direktør Carina Ringen, carina.ringen@salmarakerocean.no