SalMar Aker Ocean søker

Prosjektdirektør

Vi skal skrive et nytt kapittel i norsk oppdretts industrihistorie og være en del av løsningen i det grønne skiftet ved å produsere sunn mat på en bærekraftig måte.

Vi er nå i ferd med å sette sammen teamet som skal lede SalMar Aker Ocean videre og vi søker en prosjektdirektør med et genuint engasjement for det vi skal skape og som har solid erfaring med porteføljeansvar for større industriell prosjekter, gjerne innen olje og gass eller havbruk/biologi.

Ansvarsområder

Sentrale arbeidsoppgaver, utfordringer og ansvarsområder i stillingen:

  • Overordnet ansvar for at våre industrielle prosjekter går fra konseptfase til realiserte prosjekter overført til drift på kost, tid, kvalitet og med høyt fokus på HMS
  • Herunder sikre at området drives og utvikles etter selskapets verdier, vedtatte strategier og lønnsomhetsmål
  • Lede prosjektavdeling med prosjektledere og andre prosjektmedarbeidere
  • Legge til rette for utvikling av avdelingens medarbeidere innen prosjekt- og prosjekteringsledelse i samsvar med markedets krav og selskapets strategi
  • Ansvar for kommersielle forhandlinger og anskaffelser i sin avdeling
  • Være en pådriver for lønnsom bruk av effektive og bærekraftige løsninger
  • Utvikle en langsiktig prosjekt- og alliansemodell for SAO i samarbeid med resten av ledelsen
  • Besørge gode relasjoner både internt og eksternt som igjen sikrer at selskapet når sine resultater

Stillingen inngår i konsernets ledergruppe og vil også samarbeide tett med utviklingsdirektør og driftsdirektør. Stillingen rapporterer til CEO.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har relevant utdannelse på minimum masternivå og ledererfaring.  Du har erfaring med personalledelse, praktisk prosjektledererfaring og god forståelse knyttet til teknologiutvikling. Vi forventer at du har erfaring med HMS arbeid, kommersielle forhandlinger og strategisk partnerskap.  Det er en fordel om du har erfaring fra dialog med og myndighetskontakt.  Du kjennetegnes av en god kommersiell teft og du har god økonomiforståelse. Du snakker og skriver godt norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Som leder kjennetegnes du av å være rolig og avbalansert, og du skaper en trygg og tillitsbasert atmosfære. Du verdsetter samarbeid og har gode kommunikasjonsevner. Du er en god rollemodell og evner å bygge en HMS-kultur, og din arbeidsmetodikk er ryddig og strukturert.

For å lykkes i rollen kreves det at du har et godt helhetsblikk samtidig som du evner å fokusere på detaljer når det er nødvendig. Du har stor arbeidskapasitet med evne til å prioritere riktig under press

Vi tilbyr

Hos oss vil du bli en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få mulighet til å være med et industrielt eventyr uten sidestykke i norsk historie! Vi SalMar Aker Ocean har hovedkontor i Trondheim og kontorsteder på Frøya, Stavanger og Oslo. Denne stillingen vil ha sitt hoved-arbeidssted i Trondheim eller i Stavanger.

Om oss

To av landets fremste aktører på hvert sitt felt, oppdrettsselskapet SalMar og industriselskapet Aker, har sammen etablert SalMar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs og viderefører SalMars mangeårige satsing på dette feltet. SalMar og Aker har store planer for SalMar Aker Ocean. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig. Dette under fantastiske naturgitte forhold og på laksens betingelser.

Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm . SalMar Aker Ocean skal lede utviklingen og sikre videre bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og hele tiden på laksens betingelser. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk industri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

Dersom du synes dette er spennende, og vil være med å utvikle ny teknologi og produsere sunn mat på en bærekraftig måte, ja da vil vi gjerne snakke med deg om mulighetene innen SalMar Aker Ocean.

Søknadsinfo

Arbeidssted

Trondheim

Tiltredelse

Etter avtale