SalMar Aker Ocean søker

Skipselektriker

teknisk operatør

To av landets fremste aktører på hvert sitt felt, oppdrettsselskapet SalMar og industriselskapet Aker, har sammen etablert SalMar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs og viderefører SalMars mangeårige satsing på dette feltet. SalMar og Aker har store planer for SalMar Aker Ocean. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig under fantastiske forhold og på laksens betingelser. Selskapet vil med det være en av verdens største lakseprodusenter.

Vi er nå i ferd med å sette sammen teamet som skal lede SalMar Aker Ocean videre og vi søker nå blant annet Skipselektriker.

Ansvarsområder

Som Skipselektriker i SalMar Aker Ocean er du en viktig kompetanse innfor det å drifte et av våre anlegg. Du bidrar til  trygg daglig drift av havmerden og jobber om bord med daglig drift, vedlikehold og ettersyn av teknisk og mekanisk utstyr, herunder elektro og instrumentering om bord.

Stillingen omfatter blant annet:

 • Hovedansvar for vedlikehold, ettersyn og dokumentasjon tilknyttet alt av teknisk og mekanisk utstyr, herunder elektro og instrumentering om bord
 • Ansvar for innkjøp av reservedeler og daglig forbruk knyttet til systemer om bord
 • Være oppdatert på beskrevne prosedyrer i kvalitetssystemet
 • Aktivt bidra til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) om bord
 • Delta på beredskapsøvelser og trening om bord og inngå i beredskapsgruppen
 • Kunne tre inn som stedfortreder eller assistere med å utføre alle typer oppgaver om bord
 • Forefallende oppgaver med utgangspunkt i operasjonsmanualen tilpasset de prosedyrer og retningslinjer som er beskrevet der.

Bakgrunn

Du har Fagbrev som Skipselektriker eller Maskinist kl. 4 sertifikat og vi ser gjerne at du har praktisk arbeidserfaring fra å ha jobbet med lignende oppgaver på skip eller rigg.

Du jobber strukturert, selvstendig og nøyaktig, har høy ansvarsfølelse og er opptatt av å følge strenge sikkerhetskrav.

Det vil være en stor fordel med bakgrunn og erfaring fra matfiskanlegg, og et godt interesse og blikk for biologi.

Vi ser etter deg som er engasjert og kunnskapssøkende. Du har grunnleggende teknisk forståelse og er vant til å jobbe turnus.

Du er i god fysisk form, er fleksibel på oppgaver, trives godt med teamarbeid og har god innsikt og holdning rundt det å være en viktig del i en verdikjede.

Våre prosedyrer er på norsk og det vil være nødvendig at du har grunnleggende datakunnskaper og at du kommuniserer – muntlig og skriftlig – på norsk.

Det er også en fordel om du har noe av følgende i bakgrunnen din:

 • Fiskevelferdskurs godkjent av mattilsynet
 • Kjemikaliehåndteringskurs
 • Legemiddelhåndteringskurs
 • Sikkerhetskurs – godkjent og gyldig STCW IMO 50
 • Krankurs G5
 • GMDSS SRC sertifikat
 • Kurs fallsikring og arbeid i tau
 • Intern opplæring/kurs for operasjon av havmerd

Vi tilbyr

Hos oss vil du bli en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få mulighet til å være med et industrielt eventyr uten sidestykke i norsk historie! SalMar Aker Ocean har hovedkontor i Trondheim og kontorsteder på Frøya, Stavanger og Oslo.

Om oss

Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm . SalMar Aker Ocean skal lede utviklingen og sikre videre bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og hele tiden på laksens betingelser. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk industri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

Dersom du synes dette er spennende, og vil være med å utvikle ny teknologi og produsere sunn mat på en bærekraftig måte, ja da vil vi gjerne snakke med deg om mulighetene innen SalMar Aker Ocean.

Søknadsinfo

Arbeidssted

Havmerd – Frøya

Tiltredelse

Etter avtale

Søknadsfrist

Snarest

Spørsmål om stillingen

Kontakt Driftsdirektør Arvid Hammernes arvid.hammernes@salmarakerocean.no, eller HR Direktør Carina Ringen, carina.ringen@salmarakerocean.no