SalMar Aker Ocean søker

Utviklingsingeniør

To av landets fremste aktører på hvert sitt felt, oppdrettsselskapet SalMar og industriselskapet Aker, har sammen etablert SalMar Aker Ocean. Dette selskapet skal drive fiskeoppdrett i værharde eksponerte områder og langt til havs og viderefører SalMars mangeårige satsing på dette feltet. SalMar og Aker har store planer for SalMar Aker Ocean. Målet er at selskapet innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig under fantastiske forhold og på laksens betingelser. Selskapet vil med det være en av verdens største lakseprodusenter.

Vi er nå i ferd med å sette sammen teamet som skal lede SalMar Aker Ocean videre og vi søker nå Utviklingsingeniør.

Ansvarsområder

Som Utviklingsingeniør i SalMar Aker Ocean jobber du med konseptutvikling av systemer tilpasset havbasert fiskeoppdrett. Både hva gjelder nye systemer og videreutvikling av eksisterende. Rollen vil også bistå inn i diverse større prosjekter.

Stillingen omfatter blant annet:

 • Lede og koordinere diverse utviklingsprosjekter på området, herunder planlegging, kost, ressurser, risiko, prosjektmøter, møtereferat, rapportering, oppsummere fagdiskusjoner etc
 • Konseptutvikling; forstå og beskrive problemstilling, skisse ulike konsepter, introdusere til leverandører
 • 3D konseptutvikling – god på visualisering hva vi trenger for å få underleverandører til å levere optimalt
 • Utarbeide funksjonsbeskrivelse og teknisk spesifikasjon. Arbeide tett sammen med aktuelle avdelinger for kartlegging og forståelse av brukerbehov
 • Kartlegge mulige teknologier og leverandører, utarbeide Request for Information (RFI) og lede prosess
 • Gjennomføre tester; dokumentere resultater og utarbeide testprotokoller, koordinere mot partnere/underleverandører
 • Sikre god overlevering til aktuelle avdelinger
 • Bistå inn i større prosjekter

   Bakgrunn

   • Du har prosjekterfaring, er kreativ, flink til å se løsninger, og god til å oversette til tekniske spesifikasjoner
   • For å lykkes i rollen trenger du god med erfaring 3D modellering, gjerne fra Solidworks og Inventor
   • Du har erfaring fra ingeniørsarbeid ute i felt som vil ha gitt deg et øye for detaljer og evne til å vurdere byggbarhet og gjennomføring
   • Vi ser gjerne at du har fagbrev innen feks sveis/maskinering/elektro/automasjon
   • Du jobber systematisk og strukturert, har teknisk innsikt og gode datakunnskaper
   • Fokus på samarbeid og kommunikasjon står sentralt hos oss og interesse for driften vil være en klar fordel
   • Evne til å sette seg inn i og forstå brukerbehov og en kreativ tilnærming for å skissere konsepter basert på brukerbehov

    Vi tilbyr

    Hos oss vil du bli en del av et meget sterkt fagmiljø med unike faglige utfordringer. Du vil få mulighet til å være med et industrielt eventyr uten sidestykke i norsk historie! SalMar Aker Ocean har hovedkontor i Trondheim og kontorsteder på Frøya, Stavanger og Oslo.

    Om oss

    Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med havmerden Ocean Farm. SalMar Aker Ocean skal lede utviklingen og sikre videre bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og hele tiden på laksens betingelser. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk industri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

    Dersom du synes dette er spennende, og vil være med å utvikle ny teknologi og produsere sunn mat på en bærekraftig måte, ja da vil vi gjerne snakke med deg om mulighetene innen SalMar Aker Ocean.

    Søknadsinfo

    Arbeidssted

    Trondheim, Oslo

    Tiltredelse

    Etter avtale

    Søknadsfrist

    13.06.2022

    Spørsmål om stillingen

    HR Direktør Carina Ringen, carina.ringen@salmarakerocean.no