Mariculture AS (heleid selskap av SalMar Aker Ocean AS) har 25. september 2023 mottatt klarering av lokalitet fra Fiskeridirektoratet for Smart Fish Farm i Norskehavet.

«Dette er et viktig skritt videre for å kunne realisere potensialet som ligger i havbruk til havs. Neste viktige milepæler for oss er avklaringene knyttet til grunnrenteskatt og det regulatoriske rammeverket for havbruk til havs», uttaler CEO Roy Reite.