Ocean Farm 1 transporteres nå til Aker Solutions verft i Verdal for tidligere varslet oppgradering og utbedring før neste utsett av fisk april 2023.

Verdens første offshore enhet for oppdrett av laks fraktes fra lokaliteten Håbranden på Frohavet til Verdal ved hjelp av Normann Prosper og Normann Sigma fra Solstad Offshore ASA. SalMar Aker Ocean vil i samspill med hovedpartner for oppgraderingen, Aker Solutions, gjennomføre utbedringer sammen med flere sentrale samarbeidspartnere. Dette prosjektet vil gi et godt fundament for SalMar Aker Ocean og Aker Solutions til å skape økt forståelse, innsikt og kompetanse og slik videreutvikle mulighetsrommet og samarbeidet innen havbasert oppdrett. Etter fullført oppgradering vil enheten bli transportert tilbake til Håbrand for nytt utsett av fisk. Ocean Farm 1 vil ha en årlig produksjonskapasitet som tilsvarer ca. 30 millioner måltider.

Det er allerede gjennomført to vellykkede produksjonssykluser med Ocean Farm 1 i det eksponerte, værutsatte Frohavet utenfor Trøndelag. Erfaringene har vist svært gode resultater med hensyn til fiskehelse og fiskevelferd, med lav dødelighet, god tilvekst og uten behov for avlusing. Disse erfaringene tar SalMar Aker Ocean med seg i prosjekteringen av en ny og større versjon, Ocean Farm 2. Dette gir også viktig erfaringsgrunnlag for prosjekteringen av Smart Fish Farm som planlegges etablert i åpent hav utenfor dagens produksjonsområder for havbruk.

SalMar Aker Ocean har som ambisjon å utvikle sin posisjon som globalt ledende aktør i utviklingen av havbasert oppdrett. Det kan gi grunnlag for en betydelig bærekraftig vekst i produksjonen av laks i de store havområdene innenfor den norske økonomiske sonen, med Norge i førersetet. Havbasert oppdrett vil også gi store muligheter for norsk leverandørindustri i omstilling.

Kontaktperson
Trine Sæther Romuld
CFO SalMar Aker Ocean
Tel: +47 991 63 632
Epost: trine.romuld@salmarakerocean.no