Oppdrettsselskapet SalMar Aker Ocean har ansatt Roy Reite som administrerende direktør.  Med denne ansettelsen er nok en viktig brikke på plass i byggingen av et nytt norsk industrieventyr.

Etableringen av SalMar Aker Ocean ble formalisert i midten av november 2021, og de to eierne, SalMar og Aker, har ambisiøse planer for selskapet. Målet er at SalMar Aker Ocean innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig på bærekraftig vis i oppdrettsanlegg til havs.

– Roy Reite har verdifull internasjonal erfaring fra industribygging og norsk finans, og han har inngående kunnskap om kystkultur. Det gir innsikt som er viktig og nødvendig for å realisere SalMar Aker Oceans ambisjoner. Reite har gjennom en årrekke jobbet med store byggeprosjekter innen maritim sektor og offshore, han har de siste tre årene ledet sjømatselskapet Fjordlaks, sier Atle Eide, styreleder i SalMar Aker Ocean.

Gjennom 20 år var Reite en sentral leder i Aker Yards og CEO i det som nå er skipsverftsgruppen Vard. Reite har betydelig erfaring med å lede både noterte og unoterte selskaper, og han har bidratt til å bygge en virksomhet med mer enn 10 000 ansatte og 12 milliarder kroner i årlig omsetning. I 2019 ble han ansatt som daglig leder i Fjordlaks.

– I SalMar Aker Ocean ser jeg en virksomhet med betydelig vekstpotensial, og det motiverer meg sterkt. Bedriften har målbevisste, kunnskapsrike og kapitalsterke eiere i kombinasjon med dyktige medarbeidere og konkrete planer om å skape et nytt, norsk industrieventyr med internasjonale ambisjoner, og fundamentet for det hele er troen på – og behovet for – bærekraftig produksjon av sunn sjømat, sier Roy Reite.

SalMar Aker Ocean har allerede lagt bak seg to vellykkede produksjonssykluser med produksjonsanlegget Ocean Farm 1 i et værhardt, eksponert område utenfor Trøndelag. Erfaringene herfra bygges nå inn i en ny og større versjon, Ocean Farm 2, som er under utvikling. Selskapet har også søkt myndighetene om tillatelse til å plassere verdens første rene offshore oppdrettsanlegg kalt Smart Fish Farm ca. 50 nautiske mil vest av Frøya utenfor Midt-Norge.

Med sine produksjonsmål vil SalMar Aker Ocean allerede i 2030 være en av verdens største lakseprodusenter. Underveis vil det bli skapt store muligheter for norsk leverandørindustri i omstilling. SalMar Aker Ocean har dokumentert ringvirkninger i form av tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge og vil gå i bresjen for å sikre bærekraftig vekst på laksens betingelser. Selskapet vil i første omgang ha fokus på å etablere offshore fiskeoppdrett i norske farvann. Slik oppdrettsvirksomhet vil kreve nytt offentlig regelverk. SalMar Aker Ocean vil samarbeide med norske myndigheter, havbruksnæringen og andre interesserte parter for å etablere slike rammebetingelser.

Med ansettelsen av Roy Reite tar den nye ledergruppen til SalMar Aker Ocean form. Fra før er det kjent at Trine Sæther Romuld, nåværende CFO i SalMar ASA, blir CFO i SalMar Aker Ocean. I november ble Kristine Hartmann ansatt som utviklingsdirektør. Hartmann begynte i stillingen 1. januar 2022 og kom fra stillingen som driftsdirektør i C4IR Ocean, en stiftelse etablert av Aker og World Economic Forum (WEF). Før dette, i årene 2011-2020, var hun sentral i oppbyggingen av bioteknologiselskapet Aker BioMarine. I tillegg vil Marianne Halse ha rollen som fiskehelsesjef i SalMar Aker Ocean. Halse begynte i stillingen i mai 2021, er utdannet fiskehelsebiolog, og kom fra stillingen som fiskehelsesjef i SalMar ASA. Før dette var hun leder fiskehelse og med-gründer i Havbrukstjenesten (nå Åkerblå).

For mer informasjon
Atle Eide
Styreleder, SalMar Aker Ocean
Tel: +47 911 52 977