SalMar Aker Ocean AS har kjøpt 100 prosent av aksjene i Arctic Offshore Farming AS. Selgeren er SalMar ASA.

SalMar Aker Ocean består dermed av fire selskaper: Ocean Farming AS som er eier av Ocean Farm 1 enheten som operer på Frohavet, Arctic Offshore Farming AS som opererer utenfor Tromsø og som har 8 utviklingskonsesjoner, Mariculture AS som er tildelt lokalitet og 8 utviklingskonsesjoner i Norskehavet og morselskapet SalMar Aker Ocean som aktivt videreutvikler de operative enhetene.

– Vi er svært fornøyde med at SalMar Aker Ocean nå er det selskapet med bredest erfaring innenfor eksponert oppdrett av laks med to ulike konsepter. Dette gir oss verdifull kunnskap for videreutvikling av havbruk i eksponerte områder, sier administrerende direktør Roy Reite i SalMar Aker Ocean.

Selskapet har allerede opparbeidet unik operasjonell erfaring gjennom ansatte som arbeider med Ocean Farm 1 og de to enhetene i Arctic Offshore Farming. Dette gir et godt fundament for kontinuerlig forbedring og utvikling for å kunne ta i bruk nye havområder for å produsere mat på en bærekraftig måte. SalMar Aker Ocean tar i bruk ny teknologi for å kunne produsere laks i områder som i dag ikke er tilgjengelig ved bruk av tradisjonell oppdrettsteknologi. SalMar Aker Ocean-selskapene har i dag i underkant av 50 ansatte.