Olav Andreas Ervik har meddelt styret at han av familiære årsaker, blant annet grunnet pendling fra bosted i Vestvågøy (Lofoten), ønsker å fratre stillingen som CEO i SalMar Aker Ocean1 våren 2022.

Styret har derfor iverksatt prosessen med å finne en ny toppleder for SalMar Aker Ocean. Ervik vil fortsette som rådgiver til selskapet. Styret respekterer Ervik sin beslutning, og setter pris på at han forsetter som en sentral ressurs for styret og ledelsen i SalMar Aker Ocean også etter han trer ut av sin nåværende stilling.

Ervik og hans medarbeidere har vært av stor betydning for utviklingen av SalMar Aker Ocean så langt, herunder at selskapet har gjennomført to biologisk vellykkede produksjonssykluser.

– Noe av det mest interessante og inspirerende man kan gjøre i denne næringen, er å ha en sentral rolle i utviklingen av havbasert oppdrett sammen med et kompetent og sterkt team. Hadde situasjonen tillatt det, skulle jeg gjerne fortsatt som CEO. Men nå ser jeg frem til å bidra fra en ny posisjon, sier Ervik.

Eierne av havoppdrettselskapet, SalMar og Aker, vil så snart myndighetene legger til rette for det, utvikle en globalt ledende aktør innen offshore havbruk. Starten vil være i Norge og virksomheten vil etter hvert ekspandere i egnende områder internasjonalt. Akkurat nå jobbes det med en omfattende oppgradering og utvikling av not-teknologien for bruk i Ocean Farm 1. Dette blir en not- og barriereteknologi som også skal anvendes for nye offshore og semi-offshore installasjoner. Videre er det fullt fokus på å ferdigutvikle neste generasjons merde tenkt brukt semi-offshore, som SalMar Aker Ocean ønsker å starte byggingen av så raskt som mulig.

Parallelt arbeides det med å ferdigstille og klargjøre verdens første rene offshore laksefarm; Smart Fish Farm for bygging. Smart Fish Farm er planlagt etablert ca. 50 nautiske mil vest av Frøya. I samspill med myndighetene ser selskapet frem til å få på plass de nødvendige tillatelser og lokalitet for denne pilotenheten. Denne utbyggingen vil gi grunnlag for nye arbeidsplasser for verfts- og utstyrsprodusenter langs kysten, og samtidig skape viktig erfaringsgrunnlag når myndighetene skal utarbeide det permanente regelverket for offshore havbruk.

SalMar Aker Ocean vil etablere en strategisk allianse med Aker Solutions, ScaleAq og Cognite for å understøtte og drive frem utviklingen av en helt ny generasjon oppdrettsutstyr, som bygger på erfaringene fra utviklingsprosjektet Ocean Farm 1. Dette blir et industrielt og innovativt samarbeid som vil skape utstyr og teknologi for å håndtere de krevende forhold man vil møte når laks skal produseres på laksens betingelser offshore og semi-offshore, områder hvor det i dag ikke er teknologisk mulig å drive havbruk.

– Målet til SalMar Aker Ocean er en bærekraftig produksjon på ca. 150 000 tonn innen utgangen av 2030. Selskapet vil da være en av verdens største lakseprodusenter. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk leverandørindustri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge. Produksjonsmålet på 150 000 tonn er bare begynnelsen, sier styreleder Atle Eide i SalMar Aker Ocean.

Eide fortsetter: – Oppgaven med å overta stafettpinnen etter Ervik, er en viktig lederstilling i en fremtidsrettet industri. Ervik og teamet har gjort en fremragende jobb så langt. På neste etappe skal det bygges et nytt, globalt industriselskap hvor Norge har en teknologisk, markedsmessig og operasjonell lederrolle internasjonalt. Vi jakter på en toppleder med tung industriell erfaring, og som tiltrekkes av det å skape noe helt nytt – i tett dialog med to av Norges mest kompetente og profesjonelle eiermiljøer, SalMar og Aker.

For mer informasjon, kontakt:
Atle Eide
Styreleder SalMar Aker Ocean | Tel: +47 911 52 977

1) SalMar ASA og Aker ASA har avtalt å etablere SalMar Aker Ocean, ved at Aker ASA overtar 33.34% av selskapet, gjennom 3 rettede emisjoner. Selskapet som i dag heter SalMar Ocean, vil på tidspunktet for closing av transaksjonen og første emisjon endre navn til SalMar Aker Ocean.