Frøya, 22. november 2021 – SalMar og Akers felles oppdrettsselskap SalMar Aker Ocean har ansatt Kristine Hartmann som utviklingsdirektør. Ansettelsen er ledd i arbeidet med å styrke og bygge teamet som skal gjøre SalMar Aker Ocean til en av verdens største lakseprodusenter.

– SalMar og Aker har store planer for selskapet. Målet er at SalMar Aker Ocean innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig på bærekraftig vis i oppdrettsanlegg til havs, sier Atle Eide, styreleder i Aker SalMar Ocean.

Han opplyser at SalMar Aker Ocean har som ambisjon å være en av verdens største lakseprodusenter fra 2030, men at dette produksjonsmålet er bare begynnelsen. Underveis vil det bli skapt et vell av muligheter for norsk leverandørindustri i omstilling, og det vil bli lagt et grunnlag for tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge.

Satsingen er blant annet avhengig av at myndighetene vil legge til rette for det, men samtidig skal det utvikles nye teknologiske løsninger for hele verdikjeden i SalMar Aker Ocean. Her vil Kristine Hartmann få en sentral rolle.

– Nå starter byggingen av Norges nye industrieventyr. Vi skal bidra til økt produksjon av mat fra havet til en voksende verdensbefolkning. Med SalMars spisskompetanse innen havbruk og med kyndige teknologer fra Akers olje- og gassvirksomhet er vi godt posisjonert. For en sivilingeniør i marin teknikk, med erfaring fra etablering av fiskeri i Antarktis og sterkt engasjement for bærekraftige forretningsmodeller føles det som å komme hjem, sier Kristine Hartmann, påtroppende utviklingsdirektør i SalMar Aker Ocean.

Hartmann kommer fra stillingen som driftsdirektør i C4IR Ocean en stiftelse etablert av Aker og World Economic Forum (WEF). Før dette, i årene 2011-2020, var hun sentral i oppbyggingen av bioteknologiselskapet Aker BioMarine der hun hadde ansvaret for en rekke endrings- og utviklingsprosesser.

Ansettelsen av Hartmann vil bli fulgt opp med flere nyansettelser til sentrale lederstillinger i SalMar Aker Ocean. Nylig ble det kjent at Olav Andreas Ervik som har ledet selskapet siden oppstarten i 2019, vil fratre sin stilling som CEO i første halvår 2022. Søket etter hans etterfølger er allerede i gang.

– Vi er nå i ferd med å sette sammen teamet som skal lede SalMar Aker Ocean trygt gjennom neste etappe. Vi skal skape et nytt, globalt industriselskap på et felt der Norge har en teknologisk, markedsmessig og operasjonell lederrolle internasjonalt, og trenger en rekke dyktige ledere og fagfolk, både innen oppdrett, teknologi og prosjektgjennomføring, avslutter styreleder Eide.

For mer informasjon
Atle Eide
Styreleder, SalMar Aker Ocean
Tel: +47 911 52 977