SalMar ASA (“SalMar”) kunngjorde i dag at selskapet har inngått et strategisk partnerskap med Aker ASA («Aker») for å etablere et globalt offshore akvakulturselskap. Det nye felleseide selskapet, SalMar Aker Ocean AS (“SalMar Aker Ocean”) skal drive fiskeoppdrett til havs, både i værharde eksponerte områder og langt til havs. Ved å kombinere Aker og SalMars bransjekunnskap og ledende kompetanse innen lakseoppdrett, industriell software og miljøteknologi, vil man skape verdens mest pålitelige og intelligente oppdrettsvirksomhet til havs, med de høyeste kravene til fiskevelferd og en ambisjon om nullutslipp for hele verdikjeden.

«SalMars satsing på havbasert oppdrett markerte starten på en ny æra i sjømatindustrien. Vi er veldig glade for å inngå dette samarbeidet med en sterk industriell partner som Aker. Sammen skal vi lede utviklingen og sikre bærekraftig vekst på laksens betingelser. Vi skal utnytte havets potensial til å produsere sunn mat, anvende digital teknologi og miljøteknologi, og sammen med den enestående leverandørindustrien sikre langsiktig og bærekraftig matproduksjon. Sammen kan vi ta det neste teknologiske spranget for havoppdrett, og vi har en global ambisjon», sier Gustav Witzøe, administrerende direktør i SalMar.

SalMar og Aker – gjennom sitt heleide datterselskap Aker Capital AS – vil på sikt eie henholdsvis 66,6 prosent og 33,4 prosent av SalMar Aker Ocean. SalMars nåværende interesser innen havbasert oppdrett vil inngå i det nye selskapet. Aker vil i tre transjer bidra med opptil 1,65 milliarder kroner i kontantbidrag.

Viderefører og forsterker SalMars havsatsing

SalMar Aker Ocean vil fortsette arbeidet med testing, læring, forskning og utvikling av oppdrettsvirksomhet til havs, blant annet gjennom verdens første fungerende havoppdrettsanlegg, Ocean Farm 1, og teknologien i det nyskapende havmerdkonseptet Smart Fish Farm. Disse skal plasseres først i norske farvann, og etter hvert internasjonalt. Norge er i dag i forkant og verdensledende når det gjelder utvikling av oppdrettsteknologi. Ocean Farm 1 og Smart Fish Farm er begge utviklet i et unikt tverrfaglig partnerskap mellom SalMar, som har mer enn 30 års erfaring innen oppdrett, og verdensledende norske aktører innen havbruk, offshore og forskning og utvikling. Olav Andreas Ervik vil lede selskapet som administrerende direktør og styret vil bestå av seks medlemmer, inkludert Gustav Witzøe, Atle Eide, Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen.

Den nye offshoreteknologien åpner store nye områder for lakseoppdrett, der laksen vil vokse under optimale biologiske forhold. SalMar Aker Ocean vil fortsette å utvikle denne teknologien for å sikre produksjon på laksens betingelser, oppfylle de høyeste kravene til fiskevelferd, og minimere miljøavtrykket.

En ny og enda mer bærekraftig epoke

«Oppdrettsnæringen står foran en ny, og enda mer bærekraftig epoke, og åpner for å ta i bruk en ny ressursbase med grønn produksjon, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker. «Det nye selskapet kombinerer Akers industrielle merittliste innen offshorevirksomhet med SalMars historie som en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Vi deler også en visjon for potensialet som ligger i å anvende industriell software, data og analyse. Vi tror at vi sammen kan ta et neste steg i utviklingen av havbruk, ved å bruke teknologi og våre felles industrielle evner for å ivareta havet, fiskevelferd og fremme bærekraftig vekst.»

Så langt er det på Ocean Farm 1 produsert 10 000 tonn laks over to produksjonssykluser. Dette er et fullskala pilotanlegg basert på verdensledende norsk teknologi innen havbruk og offshore. De to produksjonssyklusene har vist sterke biologiske resultater og har gitt verdifull innsikt som ligger til grunn for den videre utviklingen. Konstruksjonen og driften av piloten, kombinert med Akers ledende ingeniørkunnskap, offshoredrift og sammenstillingsevner, gir SalMar Aker Ocean en enestående posisjon i neste fase av utviklingen av havoppdrett i global skala.

For ytterligere å akselerere veksten vil partene umiddelbart starte et prosjekt for å utvikle en neste generasjons semi offshore-enhet, med sikte på å nå en investeringsbeslutning for en ny produksjonsenhet så snart som mulig.Norge først, deretter internasjonalt

Basert på erfaringene fra Ocean Farm 1, har SalMar Ocean utviklet Smart Fish Farm-teknologien, med en ambisjon om å bygge en serie enheter for lakseoppdrett til havs. SalMar Aker Ocean vil fortsette dette arbeidet med å effektivisere og digitalisere konstruksjons- og driftsprosesser, og vil søke om godkjenning for lokasjoner og offshore lisenser, i første omgang i norsk økonomisk sone.

SalMar Aker Oceans ambisjon er å bli et verdensledende selskap med global tilstedeværelse. Selskapet vil i utgangspunktet satse på etablering av oppdrettsanlegg i norske farvann. Slik oppdrettsvirksomhet vil kreve nytt offentlig regelverk. SalMar Aker Ocean vil samarbeide med norske myndigheter, havbruksnæringen og andre interesserte parter for å etablere slike rammebetingelser. På lengre sikt vil SalMar Aker Ocean søke vekst i internasjonale markeder med utgangspunkt i erfaring og kunnskap fra Norge.

Formell etablering av det nye selskapet er underlagt vanlige betingelser, og forventes gjennomført i løpet av 1. kvartal 2022. Partene tar sikte på å notere SalMar Aker Ocean på en relevant børs innen ett til to år.

SalMar vil presentere sine resultater for andre kvartal 2021 torsdag 26. august 2021 klokken 12:00 i auditoriet til SpareBank 1 SMN i Søndre gate 4 i Trondheim. I forlengelsen av dette vil representanter for begge selskaper – Gustav Witzøe, Leif Inge Nordhammer, Olav Andreas Ervik, Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen – gi en felles presentasjon av samarbeidsplanene, og være tilgjengelig for å besvare spørsmål. Dette vil skje på norsk.

Gitt gjeldende smittebegrensede tiltak som følge av Covid-19 vil det være begrenset antall plasser. For påmelding, ta kontakt med corporateaccess@sb1markets.no

-Slutt-

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig
E-post: hakon.husby@salmar.no
Tel: +47 936 30 449