Det henvises til børsmeldingen som ble sendt ut 26. august 2021 om inngåelsen av et strategisk partnerskap med Aker ASA (“Aker”) for å etablere et globalt offshoreakvakulturselskap. Transaksjonen er nå gjennomført og det nye felleseide selskapet SalMar Aker Ocean AS er etablert.

SalMar Aker Ocean skal drive havbasert lakseoppdrett, både i værharde eksponerte områder og langt til havs. Målet er å skape verdens mest pålitelige og intelligente oppdrettsvirksomhet ved å kombinere Aker og SalMars bransjekunnskap og ledende kompetanse innen laks og lakseoppdrett, industriell software og miljøteknologi. Virksomheten vil være basert på de strengeste krav til fiskevelferd og en ambisjon om nullutslipp for hele verdikjeden.

SalMar Aker Ocean vil gå i bresjen for å sikre bærekraftig vekst på laksens betingelser. Selskapet vil i første omgang ha fokus på å etablere offshore fiskeoppdrett i norske farvann. Slik oppdrettsvirksomhet vil kreve nytt offentlig regelverk. SalMar Aker Ocean vil samarbeide med norske myndigheter, havbruksnæringen og andre interesserte parter for å etablere slike rammebetingelser.

Atle Eide blir styreleder i SalMar Aker Ocean og Gustav Witzøe, Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Torger Rød overtar vervene som styremedlemmer fra i dag. SalMar meddelte 9. november 2021 at SalMar Aker Ocean har startet en prosess for rekruttering av ny administrerende direktør som følge av at nåværende leder Olav Andreas Ervik fratrer stillingen i løpet av våren 2022. Ervik vil fortsette som rådgiver for selskapet.

Gustav Witzøe, som er CEO i SalMar ASA, understreker at SalMar Aker Ocean og dets eiere ser frem til å gå sammen om å utvikle offshore havbruk som en viktig bidragsyter for fremtidig forsyning av sunn sjømat over hele verden.

– Den raske formaliseringen av etableringen av SalMar Aker Ocean understreker SalMars og Akers entusiasme og iver for å være i forkant for å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen, sier Witzøe.

-Slutt-

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig
E-post: hakon.husby@salmar.no
Tel: +47 936 30 449